Amsterdam’ı tanıyalım

Amsterdam’ın kuruluşu


Amsterdam gezinize başlamadan önce şehrin tarihi hakkında biraz bilgi verelim. Şehir 13.yüzyılda bir balıkçı köyü olarak Amstel" kanalının  üstüne kurulmuş. Şehrin ilk ismi Amstel barajı anlamına "Amsteldam" daha sonra Amsterdam olarak değişmiş. 17. yüzyılda İspanyol baskısından kaçan zengin Musevilerin şehre yerleşmesiyle ticaret daha çok gelişmiş. Bu sermayeyi deniz yollarına yatırım yaparak, özellikle Hindistan üzerinden ihracat ve ithalat yapılması, Afrika- Amerika arasındaki köle ticareti deniz yolu ulaşımı Amsterdam'ın ekonomisinin gelişmesini sağlamış. Bu dönem ekonominin gelişmesinde "Altın yüzyıl" olarak anılır. Amsterdam'ın tarihi güzel evleri bu dönemde yapılmış. Sanat da bu yüzyılda gelişmiş ve Amsterdam'ın Avrupa'da kültür ve sanat şehri olmasını sağlamış. Dönemin ünlü sanatçıları Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Jan Steen bu dönemde yetişmişler.
2. Dünya savaşında Amsterdam nüfusu yahudilerin toplama kamplarına götürülmesi ile birlikte %10 azalmış, savaş yıllarında kışın çok soğuk geçmesi ve açlık yüzünden birçok Amsterdam'lı hayatını kaybetmiş. Savaştan sonra yabancı işçilerin Amsterdam'a göçü ve buna bağlı olarak Amsterdam'lıların çevre şehirlere (Alkmaar, Hoorn, Haarlem, Purmerend) göçü şehir nüfusunda değişikliklere yol açmış. Şu anda şehir nüfusunu (800.000 kişi) %37 si 135 milletten yabancılar oluşturmakta! Surinamlılar,Faslı ve Türkler nüfusun en kalabalık etnik gruplarından.

Amsterdam’ın tarihçesi